Κεραμικά Υλικά

Εισαγωγή, Κατηγορίες κεραμικών-Εφαρμογές, Πρώτες ύλες, Μικροδομή κεραμικών, Σχηματισμός και δομή της υάλου, Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων, Ανακρυστάλλωση-μεγέθυνση κρυσταλλιτών, Πυροσυσσωμάτωση, Μετασχηματισμοί φάσεων σε κεραμικά υλικά, Ιδιότητες των κεραμικών (μηχανικές, θερμικές, οπτικές), Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών (προετοιμασία πρώτων υλών, τεχνολογίες μορφοποίησης, ξήρανση, τεχνολογίες πυροσυσσωμάτωσης, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων), Προϊόντα, Παραδοσιακά κεραμικά-Πορσελάνη-Γενικές προδιαγραφές, Προηγμένα κεραμικά-Ιδιότητες και εφαρμογές κυριότερων κεραμικών-τεχνολογικές απαιτήσεις για μηχανικές, βιολογικές, χημικές εφαρμογές, Ηλεκτρονικά κεραμικά.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Κεραμικά Υλικά (7.2.27.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Κεραμικά», Αθηνά Τσετσέκου, Αθήνα, 2006

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • W.D Kingery, H.K. Bowen, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, John Willy & Sons 1961
  • Engineered Materials Handbook, Vol IV, CERAMICS AND GLASSES, Samuel J. Schneider (Ed.), The Materials Information Society, USA, 1991.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

  • http://ceramics.org
  • http://ecers.org

Online Υλικό

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως:από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων 30% και από βαθμολογία τελικών εξετάσεων 70%.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Παρασκευή 09.45-12.30, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Αίθουσα 2.02.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 12.45-13.30, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών