Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Κατά την Πρακτική Άσκηση ΙΙ κάθε σπουδαστής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλίων – Μεταλλουργών, μεταβαίνει σε κάποια εταιρεία του κλάδου όπου παραμένει εργαζόμενος για ελάχιστο διάστημα ενός μηνός. Οι σπουδαστές μεταβαίνουν σε βιομηχανίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής (μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λ.π. Επιπλέον οι σπουδαστές μπορούν να μεταβούν σε βιομηχανία ή εργαστήριο του εξωτερικού.

Περιγραφή

Σύνδεσμος: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=35
Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2101