Μεταλλογνωσία – Τα κράματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές της Φυσικής Μεταλλουργίας και ιδιαίτερα των Κραμάτων. Μεταλλουργικές αρχές σε σιδηρούχα κράματα. Μεταλλουργικές αρχές σε μη- σιδηρούχα κράματα. Σχεδιασμός σιδηρούχων κραμάτων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη  κραμάτων αλουμινίου και ορειχάλκων.

Περιγραφή

Στερεές Φάσεις σε μεταλλικά συστήματα . Ορισμός στερεών διαλυμάτων/ κράματων. Κρυσταλλική  δομή μετάλλων,μικρογραφική  δομή  και φυσικές ιδιότητες σιδηρούχων υλικών. Μετασταθές Διάγραμμα Φάσεων σιδήρου-σεμεντίτη. Χάλυβες και χυτοσίδηροι. Μετασχηματισμοί εκτός ισορροπίας, Τα διαγράμματα ΤΤΤ και CCT. Αντιδράσεις κατακρήμνισης, παραδείγματα από τα κράματα του αλουμινίου. Μελέτη διαφόρων κραμάτων.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2057