Έρευνα του Έργου RMsMANAGER- Χρηματοδοτούμενου από EIT RawMaterials

  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RMsMANAGER– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ EIT RawMaterials Το έργο RMs Manager διεξάγει μια έρευνα με σκοπό να συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων και της εμπειρίας […]