Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π.

Ενημέρωση για τους φοιτητές όσον αφορά τις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π.

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΕΜΠ

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του ΕΜΠ ενημερώνει τους φοιτητές για τις αθλητικές δραστηριότητες Ping-Pong και Ξιφασκία.

Ενημέρωση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΕΜΠ

Εν όψη του νέου ακαδ. έτους και για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών, που αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής Ε.Μ.Π., παραθέτουμε τις επισυναπτόμενες ανακοινώσεις.