ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Πληροφορούμε την Πολυτεχνική Κοινότητα ότι ως Ημέρα Εθελοντικής Aιμοδοσίας ορίστηκε η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31η ΜΑΪΟΥ 2024 και ώρα 10:00 έως 14:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ιατρικού Τμήματος κτ. Γεν. Εδρών.