Αγγελία για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο Λατομείο στη Θεσσαλονίκη

Zητείται Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με μηδενική έως και τριετή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο λατομείο γνωστού ομίλου, στην Θεσσαλονίκη. Η απασχόληση θα περιλαμβάνει […]