ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία […]