Ενημέρωση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου για τις κατευθύνσεις του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

H προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26/2/2018 ενημέρωση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου όσον αφορά στις κατευθύνσεις του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/2/2018 […]