ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Η ημερομηνία παράδοσης Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 της Πρακτικής Άσκησης Ι & ΙΙ αφορά μόνο τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην επί πτυχίω εξεταστική.