ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ERASMUS+”2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠ

Πρόγραμμα “ERASMUS+” 2023-2024 και 2024-2025 Πρακτική Άσκηση Ε.Μ.Π. και Πρακτική Άσκηση Ομίλων ΟΠΑ και Παντείου. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και […]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Η ημερομηνία παράδοσης Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 της Πρακτικής Άσκησης Ι & ΙΙ αφορά μόνο τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην επί πτυχίω εξεταστική.