Επίσκεψη εργασίας στελεχών της Υπηρεσίας Μεταλλείων Κύπρου

  Την Παρασκευή 8/12/2023 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ) του ΕΜΠ συνάντηση μεταξύ του κ. Στέλιου Μιχαήλ, Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και […]