Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΕΜΠ

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του ΕΜΠ ενημερώνει τους φοιτητές για τις αθλητικές δραστηριότητες Ping-Pong και Ξιφασκία.