Γεώργιος Μπάρτζας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση επικινδυνότητας ρυπασμένων βιομηχανικών περιοχών και μέθοδοι αποκατάστασης
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.7, 2ος όροφος
+30 210 772-2181

gbartzas@metal.ntua.gr

 

O Δρ. Μπάρτζας Γεώργιος υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΜΥ), της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι απόφοιτος του Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2001) και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΤΜΥ (2007) με θέμα την “Απομάκρυνση ρυπαντών από εκχυλίσματα μεταλλευτικών στερεών αποβλήτων με ενεργούς διαπερατούς φραγμούς από ερυθρά ιλύ και ιπτάμενη τέφρα”. Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2011) από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών εξυγίανσης-αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδάτων με έμφαση στους ανόργανους ρύπους, στον χαρακτηρισμό ρυπασμένων χώρων και στην ανάλυση διακινδύνευσής τους, στην ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA) περιβαλλοντικών συστημάτων και στην διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 24 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με 460 ετεροαναφορές και h-index=11, 36 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού “Science of the Total Environment” (I.F. = 4.900, 2016), Review editor του περιοδικού “Frontiers in Environmental Science” και τακτικός κριτής (reviewer) σε 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Αποβλήτων», της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» (ΔΙΑ 51).

 1. Papamarkou, S., Christopoulos, D., Tsakiridis, P.E., Bartzas, G., Tsakalakis, K. (2018). Vitrified medical wastes bottom ash in cement clinkerization. Microstructural, hydration and leaching characteristics. Science of the Total Environment 635: 705–715.
 2. Tsakalou C., Papamarkou S., Tsakiridis P.E., Bartzas G., Tsakalakis K. (2018). Characterization and leachability evaluation of medical wastes incineration fly and bottom ashes and their vitrification outgrowths. Journal of Environmental Chemical Engineering, (6)1: 367–376
 3. Bartzas, G.and K. Komnitsas (2017). Life cycle assessment of pistachio production in Greece. Science of the Total Environment 595: 13–24.
 4. Bartzas, G.,Zaharaki, D., Doula, D. and Komnitsas, K. (2017). Evaluation of groundwater vulnerability in a Greek island using GIS-based models. Desalination and Water Treatment 67: 61–73.
 5. Bartzas, G.,Vamvuka, D. and Komnitsas, K. (2017). Comparative life cycle assessment of pistachio, almond and apple production. Information Processing in Agriculture; in press, corrected proof.
 6. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Bartzas, G.,Kaliakatsou, G. and Kritikaki ,Α. (2016). Efficiency of pecan shells and sawdust biochar on Pb and Cu adsorption. Desalination and Water Treatment 57(7): 3237–3246.
 7. Komnitsas, K., Bazdanis, G. and Bartzas, (2016). Efficiency of composite permeable reactive barriers for the removal of Cr(VI) from leachates. Desalination and Water Treatment 57(19): 8990–9000.
 8. Bartzas, G.and K. Komnitsas (2015). Life cycle assessment of ferronickel production in Greece. Resources Conservation and Recycling 105: 113–122.
 9. Pantazopoulou, E., Zebiliadou, O., Bartzas, G.,Xenidis, A., Zouboulis, A. and Komnitsas, K. (2015). Industrial solid waste management in Greece: The current situation and prospects for valorization. Journal of Solid Waste Technology & Management 41(4): 383–394.
 10. Bartzas G.,Zaharaki D. and K. Komnitsas (2015). Life cycle assessment of open field and greenhouse cultivation of lettuce and barley. Information Processing in Agriculture 2 (3-4): 191–207.
 11. Bartzas G.,Zaharaki, D., Hernández-Fernández, M.T., Moreno J.L. and K. Komnitsas (2015). Assessment of aquifer vulnerability in an agricultural area in Spain using the DRASTIC model. Environmental Forensics 16(4): 356–373.
 12. Bartzas, G.,Tinivella, F., Medini, L., Zaharaki, D. and Komnitsas, K. (2015). Assessment of groundwater contamination risk in an agricultural area in north Italy. Information Processing in Agriculture 2(2): 109–129.
 13. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Piliotis, I., Vamvuka, D., Bartzas, G., (2015). Assessment of pistachio shell biochar quality and its potential for adsorption of heavy metals. Waste and Biomass Valorization 6(5): 805–816.
 14. Komnitsas, K., Bazdanis, G., Bartzas, G., Sahinkaya, E., and Zaharaki, D., (2013). Removal of heavy metals from leachates using organic/inorganic permeable reactive barriers. Desalination and Water Treatment 51(13-15): 3052–3059.
 15. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Vlachou, A., Bartzas, G., Galetakis, M. (2015). Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers. Advance Powder Technology 26(2): 368–376.