Εμμανουήλ Παπαδόπουλος

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.01, 2ος Όροφος
+30 210 772 4151
papadop@metal.ntua.gr

 

 

Σπουδές:
  • Μηχανικός Μεταλλίων – Μεταλλουργός