Κωνσταντίνος Αθανασάς

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Γεωλογία

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.19, 1ος όροφος
+30 210 772-2103
athanassas@central.ntua.gr