Κωνσταντίνος Αθανασάς

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Γεωλογία

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.19, 1ος όροφος
+30 210 772-2103
athanassas@central.ntua.gr

 

 

 

O Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασάς είναι γεωλόγος (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με μεταπτυχιακές (University of Wales, EMΠ), διδακτορικές (Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και μεταδιδακτορικές σπουδές (Aix-Marseille University, CNRS, CEGERE, ΕΜΠ) στην τεκτονική, στη γεωχρονολογηση, στη γεωπληροφορικη και στη φυσική. Διδάσκει μαθήματα Γενικής Γεωλογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διερεύνηση τεκτονικών διεργασιών (τεκτονοφυσική) και εν γένει γεωλογικών διεργασιών με τεχνικές γεωχρονολογησης, μαθηματικές μεθόδους και μεθόδους τηλεπισκόπησης.

  • Athanassas, C.D., Papanikolaou, D.I., Falkowski, S., Papanikolaou, I.D., Ntokos, D. 2021. Thermotectonic constraints on the geodynamic evolution of the Pindos fold-and-thrust-belt (PFTB) by low-temperature (U-Th)/He thermochronometry. Geological Journal (submitted)
  • Athanassas, C.D. 2020. Muography for geological hazard assessment in the South Aegean active volcanic arc (SAAVA). Mediterranean Geoscience Reviews, 2, 233-246
  • Athanassas, C. D., Bourlès, D.L., Braucher, R., Druitt, T., Nomikou, P. Leanni, L. 2016. Evidence from cosmic ray exposure (CRE) dating for the existence of a pre-Minoan caldera on Santorini, Greece. Bulletin of Volcanology, 78, 35.
  • Athanassas, C.D., Fountoulis, I. 2013. Quaternary neotectonic configuration of the southwestern Peloponnese, Greece, based on luminescence ages of marine terraces. Journal of Earth Science, 24, 410-427