Νικόλαος Φυτρολάκης

Ομότιμος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ορυκτολογία – Πετρογραφία – Γεωλογία

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε στη Ζήρο Λασιθίου Κρήτης και τελείωσε το Γυμνάσιο Σητείας. Σπούδασε Γεωλογία στο Παν/μιο Erlangen-Nürnberg της Δυτ. Γερμανίας (10/1959-5/1965). Από το 1965 έως 1967 προσέφερε άμισθη υπηρεσία (εκπαίδευση) στο Ε.Μ.Π. στην έδρα Ορυκτολογίας – Πετρογραφίας - Γεωλογίας και από το 2/1967 έως 1973 έμμισθος Βοηθός στην ίδια έδρα. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Φυσικομαθηματικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών το 1971. Από το 1972 έως 1973 έκανε έρευνα και μετεκπαίδευση στην Τεχνική Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο BOCHUM της Δυτ. Γερμανίας (υπότροφος DAA D) 05/1972-02/1973.

Από το 1973 έως 1982 ήταν Επιμελητής του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μ.Μ.Μ. του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και το 1981 αναγορεύτηκε Υφηγητής Γεωλογίας του Ε.Μ.Π. Το 1982 εξελέγη Λέκτορας Γεωλογίας Ε.Μ.Π. του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, το 1984 Επίκουρος Καθηγητής το 1986 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1989 Καθηγητής στον ίδιο Τομέα . Το 1986 έως το 1988 ήταν Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. ως Αναπλ. Εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Από το 1989 έως το 1993 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών και αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου. 1988 - 1995 και 1999 – 2000 Διευθυντής του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών και μέλος του Δ/κού Συμβουλίου του Τμήματος Μ.Μ.Μ. Από 1/9/2000 συνταξιοδοτήθηκε και 2002 ομοτιμοποιήθηκε. Από το 2001 έως το 2011 ήταν Ταμίας (2001-2003), πρόεδρος (2003-2011) του Δ.Σ. του «Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης», ως εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π.

Από το ακαδ. έτος 1965-1966 μέχρι τέλος του ακαδ. έτους 1999-2000 δίδαξε τα μαθήματα «Γενική Στρωματογραφία και Στρωματογραφία Ελλάδος στη Γ΄ και μετά στη Β΄ τάξη Μ.Μ.Μ» (1966-1975), «Εισαγωγή στην Τεκτονική, ερμηνεία γεωλογικών χαρτών και κατασκευή γεωλογικών τομών» στους Π.Μ. και στους Α.Τ.Μ. (1967-1972) και στους Μ.Μ.Μ. κατά διαστήματα, «Γεωλογία σε έργα οδοποιίας» στους τελειόφοιτους Α.Τ.Μ. (1974-1975), «Φυσικοτεχνικές ιδιότητες και μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων» στη Β τάξη Π.Μ. και Α.Τ.Μ. (1974-1976), «Εδαφολογία» στο 4ο εξάμηνο Α.Τ.Μ. (1974-1979), «Μακροσκοπικό προσδιορισμό ορυκτών και πετρωμάτων» στους Α.Τ.Μ. (1967-1972), στους Π.Μ. (1967-1972 και 1977-1979). Το ίδιο αντικείμενο ασκήσεων αλλά με πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα δίδαξε στους Μ.Μ.Μ. (1969-1972), «Προσδιορισμό ορυκτών και πετρωμάτων στο μικροσκόπιο (λεπτές τομές)» στους Μ.Μ.Μ. (1966-1972), «Ειδικά κεφάλαια Ορυκτολογίας – κρυσταλλικά πλέγματα» για τους Χ.Μ. (1968), «Ιζήματα και ιζηματογενή πετρώματα (κεφάλαια πετρογραφίας)» στους Μ.Μ.Μ. (1974-1980), «Γενική Γεωλογία Ι (Γεωμορφολογία)» στους Μ.Μ.Μ. (1978-1979), «Τεχνική Γεωλογία» (μάθημα 2 και ασκήσεις 2 ώρες εβδομαδ.) στους Α.Τ.Μ. (1979-1980), «Γενική Γεωλογία» στους σπουδαστές του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Α.Τ.Μ. (1980-1988), «Γενική Γεωλογία» στο Τμήμα Π.Μ. (1983-1989), «Τεχνική Γεωλογία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985/86 και 1986/87 στο 6ο εξάμ. του Τμήμ. Π.Μ, «Γενική Γεωλογία Ι και ΙΙ» στο 1ο και 4ο εξάμηνο αντίστοιχα του Τμήματος Μ.Μ.Μ. κατά τα έτη 1985 και 1990-2000, «Ασκήσεις Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στο ύπαιθρο» υπό μορφή εκπαιδευτικών εκδρομών (μονοήμερων έως και πενταήμερων), από μία έως δύο και σπάνια τρεις εκδρομές κάθε χρόνο, επίσης οργάνωνε εκπαιδευτικές πολυήμερες εκδρομές, στις οποίες δίδασκε επιτόπου ειδικά θέματα της γεωλογίας της Ελλάδας σε φοιτητές και διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων Ερλάγκεν, Μπόχουμ, Φρανκφούρτης Γερμανίας, Ουψάλας και Λούλεω Σουηδίας. Έχει επιβλέψει πολλές Διπλωματικές Εργασίες και επέβλεψε Διδακτορικές Διατριβές. Από το 1985 μέχρι το 1997 ανέθεσε την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους κάτωθι εννέα (9) Υ.Δ. : Ν. Μουρτζάς, Ν. Κατσαβριάς, Δ. Αθανασιάδης, Α. Ζήσου, Ι. Χατζηπαναγής, Ε. Λυκούδη, Σοφ. Φώτη, Π. Πάσχος και Ε. Ρόκος. ΄Εχουν λάβει τον τίτλο του διδάκτορα οι πρώτοι οκτώ (8).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα τόσο της Ενδογενούς όσο και της Εξωγενούς Δυναμικής Γεωλογίας, καθώς και με θέματα Στρωματογραφίας, στρωματογραφική διάρθρωση, τεκτονική δομή, έρευνα Νεοτεκτονικής και Σεισμοτεκτονικής, μετασεισμικά φαινόμενα, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, αποσάθρωση πετρωμάτων, διάβρωση ακτών, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (γεωλογικές συνθήκες και προβλήματα σε σχέση με την κατασκευή τεχνικών έργων) κλπ.

Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΟΑΣΠ, με το Πολυτεχνείο Μονάχου σε επίπεδο διπλωματικών εργασιών και έρευνας στην Πελοπόννησο, με το Πανεπιστήμιο Ruhr-Bochum Γερμανίας σε ερευνητικό πρόγραμμα για τη γεωλογική δομή της Κρήτης και με το Πανεπιστήμιο Μünster σε επίπεδο διπλωματικών εργασιών.
Κατά την σταδιοδρομία του έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής, μέλος ερευνητικής ομάδας ή ως επιβλέπων σε πολλά ερευνητικά έργα και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πάνω από 66, εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Συνεδρίων με κριτές. Επίσης, είναι συγγραφέας 4 Φυλλαδίων Σημειώσεων, 2 Συγγραμμάτων για τους σπουδαστές και 1 κεφαλαίου σε διδακτικό σύγγραμμα με άλλους συγγραφείς.

Ήταν μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Ενώσεων, Επιτροπών, και Συμβουλίων, καθώς επίσης και Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων.

Έχει μελετήσει επίσης τη γεωλογία και τα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, σχετικά με την κατασκευή τεχνικών έργων και έχει συντάξει περισσότερες από 30 τεχνικογεωλογικές μελέτες.

Ιδιαίτερη προσφορά
Ως ιδιαίτερη προσφορά του προς το Ε.Μ.Π. θεωρείται η έρευνα για την επιλογή θέσεων διάνοιξης δυο υδρογεωτρήσεων, η επίβλεψη της διάνοιξης, των σωληνώσεων και της λειτουργίας των υδρογεωτρήσεων για την ύδρευση της Πολυτεχνειούπολης.

Η κατασκευή του πεδίου γεωθερμικών εναλλακτών και λοιπών έργων για την ενεργειακή εκμετάλλευση της θερμότητας των πετρωμάτων. Πιο συγκεκριμμένα έγιναν: μεγάλη εκσκαφή (περίπου 1350 m3), 13 γεωτρήσεις κατά μέσον όρο 95μ. βάθους η κάθε μια, εισαγωγή δύο ζευγών εναλλακτών (στην κάθε μία), 1 γεώτρηση βάθους 120μ. με θερμοστοιχεία ανά 15 μ. και δύο υδρογεωτρήσεις (1 παραγωγική 270μ. και 1 καταρροφητική 250μ.), εγκατάσταση δικτύου σωλήνων και καλωδίων από υδρογεώτρηση και γεωθερμικούς εναλλάκτες προς μηχανοστάσιο.

Καθώς επίσης και η 11/ετή θητεία του (2001 – 20011) στο άνευ αμοιβής Διοικητικό Συμβούλιο του «Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» ως εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π. Ως ταμίας (3 χρόνια και πρόεδρος (8 χρόνια) οργάνωσε το ίδρυμα και λειτούργησε για πρώτη φορά, δηλαδή από την αποδοχή κληρονομίας, αγορά γραφείου, σύνταξη προϋπολογισμών και ισολογισμών, παραστάσεις σε δικαστήρια, είσπραξη ενοικίων, τραπεζικές καταθέσεις, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών και βραβείων ως και φορολογικές δηλώσεις!

Διαβάστε το πλήρες βιογραφικό.