Σταυρούλα Δραγουμάνη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Γραμματεία Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.27, 1ος Όροφος
+30 210 772 2097
stavdrag@metal.ntua.gr