Ανδρέας Καλλιώρας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.18, 1ος όροφος
+30 210 772-2098
kallioras@metal.ntua.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Καλλιώρας είναι Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών με αντικείμενο "Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαχείριση και προστασία των υπόγειων υδροφορέων, στη διαχείριση υδατικών πόρων άνυδρων περιοχών, στις τεχνολογίες αιχμής με έμφαση στην υδρολογία της ακόρεστης ζώνης, στη διαχείριση του εμπλουτισμού των υδροφορέων -με έμφαση στον τεχνητο εμπλουτισμό-, στην πειραματική υδρολογία των υπόγειων νερών, στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία για τους υδατικούς πόρους, και στη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων διακρατικών λεκανών. Τα τρέχοντα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει ως PI και επιστημονικός υπέυθυνος ειναι τα: FREEWAT (EU H2020), MARSOL (EU FP7), SUBSOL (EU H2020) και SCENT (EU H2020). Είναι Επισκέπτης Καθηγητής απο το 2011 στο Technical University of Darmstadt (Γερμανία) και Guest Fellow απο το 2012 στο Helmholtz Environmental Research Centre - UFZ Leipzig (Γερμανία).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Recinos N., Kallioras A., Pliakas F., Schuth C. (2015). Application of GALDIT index to assess the intrinsic vulnerability to seawater intrusion of coastal granular aquifers, Environmental Earth Sciences, 73(3), pp 1017-1032.
 • Gkougkis I., Kallioras A., Pliakas F., Pechtelidis A., Diamantis V., Diamantis I., Ziogas A., Dafnis I. (2015). Assessment of soil salinization at the eastern Nestos River Delta, N.E. Greece, CATENA, Vol. 128, pp.  238-251.
 • Pedreira R., Kallioras A., Pliakas F., Gkougkis I., Schuth C. (2015). Groundwater vulnerability assessment of a coastal aquifer system at River Nestos eastern Delta, Greece, Environmental Earth Sciences, Vol. 73, pp. 6387–6415.
 • Pliakas F. Kallioras A., Damianidis P., Kostakakis P. (2015). Evaluation of the effects of precipitation on groundwater level fluctuation in a Mediterranean alluvial aquifer system, Environmental Earth Sciences, Vol. 74, pp. 3573–3588.
 • Kallioras A. and Marinos P. (2015). Water Resources Assessment and Management of Karst Aquifer Systems in Greece, Environmental Earth Sciences, Vol. 74, pp. 83–100.
 • Kallioras A., KHAN A., Piepenbrink M., Pfletschinger H., Koeniger F., Dietrich P., Schuth C. (2016). Time-domain reflectometry probing systems for the monitoring of hydrological processes in the unsaturated zone, Hydrogeology Journal 24 (5), 1297-1309.
 • Tsangaratos P., Kallioras A., Pizpikis Th., Vasileiou E., Ilia I., Pliakas F. (2017). Multi-Criteria Decision Support System (DSS) for optimal locations of Soil Aquifer Treatment (SAT) facilities, Science of the Total Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.238.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (8ο Εξάμηνο)
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων (8ο Εξάμηνο)
 • Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (9ο Εξάμηνο)
 • Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία (9ο Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Προχωρημένη Υδρογεωλογία (1ο Εξάμηνο)/ΔΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
 • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων (2ο Εξάμηνο)/ΔΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων