Δημήτριος Δαμίγος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία του Περιβάλλοντος στη μεταλλευτική δραστηριότητα

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.32, 2ος όροφος
+30 210 772-2214
damigos@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Υπηρετεί ως Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλευτικής, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με αντικείμενο «Οικονομία του Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική Δραστηριότητα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Οικονομίας στην εξορυκτική και ενεργειακή βιομηχανία, σε ζητήματα οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και φυσικών πόρων, χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων, μεταλλευτικής οικονομίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Διδάσκει σε έξι (6) προπτυχιακά και τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή κύριος ερευνητής σε 50 περίπου ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε η διαδικτυακή βάση GEVAD (Greek Environmental Valuation Database). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια και διατελεί κριτής σε περισσότερα από 10 διεθνή περιοδικά.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Andreopoulos, D., Damigos, D., Comiti, F., & Fischer, C. (2015). Estimating the non-market benefits of climate change adaptation of river ecosystem services: A choice experiment application in the Aoos basin, Greece, Environmental Science and Policy, 45, 92-103.
 • Kontogianni, A., Tourkolias, C.H., Damigos, D. and Skourtos, M. (2013). Assessing sea level rise costs and adaptation benefits under uncertainty in Greece, Environmental Science & Policy, 37, pp. 61-78.
 • Tentes, G. and Damigos, D. (2012). The Lost Value of Groundwater: The Case of Asopos River Basin in Central Greece, Water Resources Management, 26, pp. 147–164.
 • Damigos, D., Tourkolias, C. and Diakoulaki, D. (2009). Households’ willingness to pay for safeguarding security of natural gas supply in electricity generation, Energy Policy, 37(5), pp. 2008–2017.
 • Damigos, D. (2006). An overview of environmental valuation methods for the mining industry, Journal of Cleaner Production, 14(3-4), pp. 234-247.
 • Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2003). Assessing the benefits of reclaiming urban quarries: a CVM analysis, Landscape and Urban Planning, 64(4), pp. 249-258.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • «Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων», Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου
 • «Περιβαλλοντική Μεταλλευτική & Λατομική Τεχνολογία (ειδικά θέματα)», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος
 • «Διαχείριση Περιβάλλοντος – Νομοθεσία», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος
 • «Μεταλλευτική Οικονομία», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου της Δεξαμενής
 • «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Κατ' Επιλογή Μάθημα 8ου εξαμήνου της Δεξαμενής
 • «Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 9ου εξαμήνου της Δεξαμενής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • «Οικονομική του Περιβάλλοντος»- Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη.
 • «Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών»- Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» - 2η Κατεύθυνση.
 • «Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων», Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
 • «Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων – Αερισμός» - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων.