Γεώργιος Αναστασάκης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών με έμφαση στην επίπλευση και άλλες φυσικοχημικές διεργασίες

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.20, 2ος όροφος
+30 210 772-2162
ganastas@metal.ntua.gr
mmmsga@central.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Αποφοίτησε το την Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ το 1983. Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων και αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π. το 1989. Εργάστηκε επί 3 χρόνια (1989-1992) ως διδάσκων Ν.407 στο Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π. στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων και στη συνέχεια επί δυο χρόνια (1992-1994) στην Μεταλλουργική Εταιρία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Το 1994 εντάσσεται στο δυναμικό της Σχολής Μ.Μ.Μ. ως Λέκτορας, το 2000 προάγεται σε Επίκουρο Καθηγητή, το 2005 σε Αναπληρωτή Καθηγητή και από το 2009 είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών με έμφαση στην επίπλευση και άλλες φυσικοχημικές διεργασίες». Από τον Οκτώβριο του 2016 είναι μέλος της Κοσμητείας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής ΜΜΜ.
Από το 1989 έχει διδάξει 10 προπτυχιακά και 3 μεταπτυχιακά μαθήματα, μεταξύ των οποίων Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών Ι και ΙΙ (1989-1992, 1994-σήμερα), Φυσικοχημεία Επιφανειών (1990-2000) και Διάθεση Στερεών Αποβλήτων-Ανακύκλωση Υλικών (2000-σήμερα). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων/ βιομηχανικών ορυκτών/ πετρωμάτων/ λιγνιτών με φυσικές μεθόδους/ επίπλευση και άλλες φυσικοχημικές μεθόδους, φυσικοχημεία επιφανειών, διαχωρισμό λεπτομερών τεμαχιδίων ορυκτών, κολλοειδή, διαχείριση στερεών αποβλήτων, καθαρισμό νερών από οργανικά και ανόργανα είδη (ρόφηση, συσσωμάτωση), καθαρισμό εδαφών κλπ.
Έχει δημοσιεύσει: 64 εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά έγκριτων Διεθνών Συνεδρίων με κριτές, 4 κεφάλαια σε διεθνείς εκδόσεις, 2 εγχειρίδια σχετικά με α) χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, και β) αειφορία, ασφάλεια και υγιεινή κατά την ανακύκλωση, και 2 εγχειρίδια (πανεπιστημιακές σημειώσεις) στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοχημείας Επιφανειών και της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει τύχει σημαντικού αριθμού ετερο-αναφορών. Έχει προσκληθεί να δώσει σημαντικό αριθμό διαλέξεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και έχει παρουσιάσει επίσης σημαντικό αριθμό εργασιών σε Συνέδρια με θέματα σχετικά των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Είναι κριτής σε 35 περίπου διεθνή περιοδικά και ήταν κριτής ερευνητικών προτάσεων σε οργανισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ήταν εκδότης του περιοδικού «Ορυκτός Πλούτος» (1994-2012) και των Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress, Delphi, June 10-14, 2007.
Είναι μέλος σε διεθνή Επιστημονικά Συμβούλια/ Ενώσεις/ Επιτροπές, και Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων. Ήταν Πρόεδρος του XII Balkan Mineral Processing Congress, June 10-14, 2007 που διοργάνωσε στους Δελφούς, μέλος επί 2 θητείες (2002-4) του Scientific Advisory Board of MiMeR (Minerals and Metals Recycling) Research Center at Lulea University of Technology, Sweden, και επί 2 χρόνια Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Άνθρακα και Χάλυβα της Ε.Ε. Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών της Σχολής ΜΜΜ και του ΕΜΠ ενώ ήταν Διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής ΜΜΜ κατά την περίοδο 2010-14.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες βιογραφικό εδώ.

Click here for CV in English

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • G. Bimpilas, G.N. Anastassakis, 2016. Magnetic separation of fine gangue minerals from magnesite as hydrophobic co-agglomerates, Paper No 338, XXVIII International Mineral Processing Congress Proceedings - ISBN: 978-1-926872-29-2, Published by the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum.
 • C.-M. Katsari, G.N. Anastassakis, 2016. Copper recovery from electric cable scrap by shaking tables, Paper No 339, XXVIII International Mineral Processing Congress Proceedings - ISBN: 978-1-926872-29-2, Published by the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum.
 • G. Anastassakis, P. Bevilacqua, L. De Lorenzi, 2015. Recovery of residual copper from low-content tailings derived from waste electrical cable treatment, International Journal of Mineral Processing, 143, pp. 105-111.
 • K. Karageorgiou, M. Paschalis and G.N. Anastassakis, 2007: Removal of phosphate species from solution onto calcite used as natural adsorbent, Journal of Hazardous Materials, A139, pp. 444-452.
 • P. Somasundaran, J. Wang, Z. Pan, D.R. Nagaraj, T. Chen and G. Anastassakis, 2003: Interactions of gum depressants with talc: Study of adsorption by spectroscopic and allied techniques, Proceedings XXII International Mineral Processing Congress, Vol. 2, pp. 912 - 919.
 • G.N. Anastassakis, 2002: Separation of fine mineral particles by selective magnetic coating, J. Colloid and Interface Science, 256(1), pp. 114 - 120.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών Ι (το τμήμα του Εμπλουτισμού), 5ο εξάμηνο
 • Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών II, 6ο εξάμηνο
 • Μελέτη και Κατασκευή εργοστασίων εμπλουτισμού, 9ο εξάμηνο
 • Διάθεση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών, 9ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Προχωρημένα Θέματα Φυσικοχημείας Επιφανειών1. Προχωρημένα Θέματα Φυσικοχημείας Επιφανειών
 • Φυσικοχημεία της Επίπλευσης