Μάριος Τσέζος

Ομότιμος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργική Βιομηχανία. Φυσικές, Χημικές και Βιολογικές διεργασίες. Διάθεση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Σχεδιασμός συστημάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομοθεσία.

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

tsezos@metal.ntua.gr