Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής Υ.Δ. Κ. Κόκκορη

Στις 26-4-2017 στο κτίριο Πολυμέσων Ε.Μ.Π., στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2 και ώρα 14:00, θα εξεταστεί η διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα Κωνσταντίνου Κόκκορη με θέμα “Διερεύνηση Δυνατότητας Αξιοποίησης Κοιτάσματος Γραφιτικού Σχιστόλιθου Στεφάνης Βοιωτίας”.

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Κ. Παναγόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.