Μεταλλευτική Έρευνα

Φύση της μεταλλευτικής έρευνας. Φάσεις και κίνδυνος αποτυχίας τους. Μεταβλητότητα. Κατηγορίες αποθεμάτων και βιομηχανική τους αξία. Εφαρμογές της κλασικής στατιστικής στη μεταλλευτική έρευνα. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (σκοπός – μέθοδοι – γεωτρύπανα, περιστροφική διάτρηση – μηχανολογικός εξοπλισμός, τύποι αδαμαντοκοπτικών, το σύστημα κυκλοφορίας ρευστών, παράμετροι της διάτρησης, δειγματοσυλλέκτες, εδαφολήπτες).

Περιγραφή

 

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλευτική Έρευνα (7.1.01.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

 

Βιβλία Διδασκαλίας

  1. Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας, Κ. Μόδη, Αθήνα 1998
  2. Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής : Αναγνωριστικές Γεωφυσικές Μέθοδοι στην Μεταλλευτική Ερευνα
  3. Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις. Εφαρμογή στη Μεταλλευτική Ερευνα

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Introduction to Mineral Exploration, edited by C. Moon, M. Whateley and A. Evans, Blackwell Publishing, MA, USA
  • “High Technology in Drilling and Exploration”, Clugh, C.P., Balkema,1992.
  • “Applied Geophysics” W.M.Telford, L.P.Geldart, R.E.Sheriff, D.A.Keys, 1980, Cambridge University Press.
  • “An Introduction to Geophysical Exploration” P. Kearey, M.Brooks, I.Hill, 2003, Blackwell Science Ltd.
  • “Geotechnical and Environmental Geophysics” S.Ward, 1990, Investigations in Geophysics no.5, SEG.
  • “Near-Surface Geophysics” D.K. Butler, 2005, Investigations in Geophysics no.13, SEG.

 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Βαθμολογία

Εξετάσεις + Ασκήσεις