Προσθήκη νέου ηλεκτρονικού υλικού στην ιστοσελίδα του μαθήματος του 8ου εξαμ. «Τεχνολογία Γεωτρήσεων»

Στον χώρο του ηλεκτρονικού υλικού του μαθήματος «Τεχνολογία Γεωτρήσεων» του 8ου εξαμ. έχει αναρτηθεί νέο ηλεκτρονικό υλικό (αρχείο κειμένου pdf) που αφορά στον έλεγχο και τη διαχείριση των αιφνίδιων εισροών εντός των γεωτρήσεων (kick control). Υπενθυμίζεται ότι το υλικό αφορά στο αντικείμενο που συζητήθηκε την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων και περιλαμβάνεται στην ύλη εξέτασης του μαθήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Δημητρέλλου στο τηλέφωνο: 210 772 2201.