Εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών για το ακαδ. έτος 2019-2020, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, από τις 12:30 έως τις 13:30 στην αίθουσα 2.05 των Κτηρίων της Σχολής.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π και των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τομέα.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. O εκλογέας θέτει σταυρό προτίμησης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Κ. Μόδης, Καθηγητής

Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής