Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος “Πετρολογία” του 2ου εξαμήνου

Οι Εξετάσεις του Εργαστηρίου της “Πετρολογίας” θα γίνουν στις 26 Ιουνίου 2019.

Οι ώρες εξέτασης θα είναι οι εξής:

1. Από 9:00 έως 11:30 για του φοιτητές με επώνυμο από Α – Μ

2. Από 11:30 έως 14:00 για τους φοιτητές με επώνυμα από Ν – Ω

Φοιτητές παλαιών εξαμήνων μπορούν να προσέλθουν οποιαδήποτε ώρα εντός των παραπάνω ωρών. Προτεραιότητα θα δίνεται σε αυτούς που έχουν άλλες εξετάσεις. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας. Οι εξετάσεις λήγουν στις 14:30.