Επιλογή Υ.Δ. και αίτηση εγγραφής

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 10-06-2019) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

 1. Βλασόπουλος Δημήτριος
 2. Καλδέλλης Άγγελος
 3. Καναβού Βασιλική
 4. Καπαγιαννίδης Ανδρέας
 5. Καραθάνου-Νικολαΐδη Μιχαέλα-Μαρία
 6. Μπαγάνη Μαρία
 7. Μπαλάσκας Αναστάσιος
 8. Νεφρός Κων/νος
 9. Σκιαδάς Σπυρίδων
 10. Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας
 11. Τσάμπρας Λυμπέριος

 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 02-07-2019 Αίτηση Εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)