Τροποποίηση ημερομηνιών προφορικών εξετάσεων των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Οκτωβρίου 2019, τροποποιούνται ως εξής:

  • 20.09.19   Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών.
  • 27.09.19   Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον  επιβλέποντα στη Γραμματεία.
  • 10.10.19   Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 23.10.19   Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 25.10.19   Κατάθεση βαθμολογίας