Ημερομηνία επαναληπτικής εξέτασης του μαθήματος “Οικονομία” 2ου εξαμήνου

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος «Οικονομία»  του 2ου εξαμ., θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ. στα Αμφ.01 & 02 και στις αιθ.101,102 του κτ. Μεταλλειολόγων.