Έναρξη μαθημάτων και εργαστηρίων του 1ου εξαμήνου στην “Ορυκτολογία”

Το μάθημα της Ορυκτολογίας  του 1ου εξαμ. θα ξεκινήσει την Πέμπτη 03/10/2019 στο αμφιθέατρο 02 της Σχολής, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα εργαστήρια Ορυκτολογίας  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Για την κατανομή σε ομάδες θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.