Ομάδες Εργαστηρίων Χημείας (1ου εξαμήνου)

Τα εργαστήρια Χημείας που θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, θα διεξαχθούν στο εργαστήριο μεταλλουργίας στον 3ο όροφο της σχολής Μ.Μ.Μ. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια σε ομάδες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής, Δ. Πάνιας

Download (XLSX, 14KB)