Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Μεταλλογνωσία Ι” του 5ου εξαμήνου

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Μεταλλογνωσία Ι” για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου (και παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα), θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες και το πρόγραμμα των Εργαστηρίων δίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Download (XLSX, 18KB)

Download (DOCX, 31KB)