Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη χορήγηση του Βραβείου “Ε. Γαλανή” έτους 2018

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 01.10.2019) αποφάσισε τα εξής:

Download (PDF, 175KB)