Αναπλήρωση μαθήματος του 1ου εξαμ. “Φυσική Ι”

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 καθώς επίσης και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι» στις 15:00-17:00 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.