Αναπλήρωση μαθήματος 3ου εξαμ. “Μαθηματικά ΙΙΙ”

Την Τετάρτη 30/10/2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙΙ” ώρα 8:45 – 10:30 στην αίθουσα 102 του κτ. Μεταλλειολόγων.