Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου “Ορυκτολογία”

Την Τρίτη 29/10/2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου “Ορυκτολογία” και ώρα 15.00-17.00 στο αμφιθέατρο 02. Την ίδια ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια “Ορυκτολογίας”.