Αναπλήρωση Εργαστηρίων Τεχνικής Γεωλογίας

Τα εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας της Παρασκευής θα αναπληρωθούν την ερχόμενη Τετάρτη 6/11 στις 15:00 με 17:00 και μετά το πέρας της Συνέλευσης των φοιτητών.

Θα διδαχθεί η 5η άσκηση σε όλα τα τμήματα. Οι ασκήσεις 3 και 4 που δεν έχουν διδαχθεί στα τμήματα της Παρασκευής θα αναπληρωθούν στο μέλλον σε μέρες και ώρες που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ