Αναπλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό”

Την Τρίτη 05 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναπληρώση του μαθήματος του 1ου εξαμ. “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” στις 08:45 – 10:30 και 10:45 – 12:30 στην αίθ. 102 του κτ. Μεταλλειολόγων, σύμφωνα με τις ομάδες Α,Β,Γ που έχουν διαμορφωθεί στα μαθήματα της Ορυκτολογίας και της Χημείας. Συγκεκριμένα, το τμήμα Β’ θα παρακολουθήσει το πρώτο δίωρο (08:45-10:30), ενώ τα τμήματα Α’ και Γ’, θα παρακολουθήσουν το δεύτερο δίωρο (10:45-12:30).