Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας για το χειμερινό εξαμ. 2019-20

Όσον αφορά την ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 ενημερώνουμε τους φοιτητές του ενάτου (9ου)  εξαμήνου της Σχολής μας, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος της Διπλωματικής Εργασίας είναι από 18 έως  29 Nοεμβρίου 2019.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τα οποία θα πρέπει να τα έχετε διδαχθεί και να λάβετε προβιβάσιμο βαθμό.

Download (PDF, 141KB)