Αναπλήρωση του μαθήματος (παρουσίαση πρώτων εργασιών) του 9ου εξαμ. «Κονιομεταλλουργία»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος (παρουσίαση πρώτων εργασιών) του 9ου εξαμ. «Κονιομεταλλουργία» στις 15:00-17:00 στην αιθ.202 του κτ. Μεταλλειολόγων, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.