Αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις & Τεκτονική Ανάλυση»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις & Τεκτονική Ανάλυση» στις 17:00-19:00 στην αιθ.201 (PC Lab) του κτ. Μεταλλειολόγων την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.