Αναπλήρωση Εργαστηρίων του μαθήματος του 5ου εξαμ. “Γενική Μεταλλογνωσία Ι”

Οι σπουδαστές του 5ου εξαμήνου (και όσοι οφείλουν το μάθημα “Γενική Μεταλλογνωσία Ι”), ότι την Δευτέρα 25/11/2019 και από 11.30-13.00, θα γίνει αναπλήρωση της “Εργαστηριακής Ασκησης Ι” για την Ομάδα 9 (μπορούν να προσέλθουν και όσοι σπουδαστές δεν μπόρεσαν να  συμμετάσχουν στην Ασκηση Ι). Επίσης την Δευτέρα 2/12/2019 και από 11.30-13.00, θα γίνει αναπλήρωση της  “Εργαστηριακής Ασκησης ΙΙ” για την ομάδα 3.