Αναπληρώσεις του μαθήματος του 5ου εξαμ. «Τεχνική Μηχανική (Αντοχή Υλικών)»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 5ου εξαμ. «Τεχνική Μηχανική (Αντοχή Υλικών)» στις 15:00-17:00 στο Αμφιθ. 01 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες :

  • Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019,
  • Πέμπτη 05, 12 και 19 Δεκεμβρίου 2019, καθώς επίσης και
  • Πέμπτη 09 και 16 Ιανουαρίου 2020.

 

Επίσης η διδασκαλία του μαθήματος κάθε Τετάρτη παρατείνεται μία ώρα επιπλέον, δηλαδή 15:00-18:00.