Εναρξη εργαστηρίων κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ.

Την Τρίτη 3/12/2019 θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του υποχρεωτικού μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ., στην αίθουσα 1.02 και σύμφωνα με τις ισχύουσες ομάδες (Ομάδα Α – 10:45-12:30, Ομάδα Β – 12:45-14:30, Ομάδα Γ – 15:00-17:00).

Την Πέμπτη 5/12/2019 θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις «Κρυσταλλογραφίας-Κρυσταλλοχημείας» και σύμφωνα με το πρόγραμμα της σχολής (Αμφ. 02, 10:45-12:30).