ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ” ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Αριθμητική Ανάλυση” του 3ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 12/12/2019.