ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ”

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Τεχνικές Διανοίξεως Σηράγγων» θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 16:15-19:30 στην αιθ.203 του κτ. Μεταλλειολόγων
  • την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στις 16:15-19:30 στην αιθ.203 του κτ. Μεταλλειολόγων
  • την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στις 16:15-19:30 στην αιθ.203 του κτ. Μεταλλειολόγων.