ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι”

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 5ου εξαμήνου ¨Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι” Παρασκευή 10 και 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.30 – 16.30 στο αμφιθέατρο 01 της Σχολής.