ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Σχολής με κωδικό (071) mm14….. ή παλαιότερο,  ότι έχουν τη δυνατότητα για μία επιπλέον εξεταστική στα εαρινά μαθήματα με τη λήξη των χειμερινών μαθημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν κάνει επανεγγραφή στο 9ο εξάμηνο (11ο εξάμηνο) και έχουν ολοκληρώσει την πενταετία.

Κριτήρια για τη συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είναι να μην έχουν προβιβάσιμο βαθμό και να έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία.

Για το λόγο αυτό καλούνται από Δευτέρα 06 έως 12 Ιανουαρίου 2020 να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών, τα εαρινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή που θα γίνει στο εαρινό εξάμηνο και η δήλωση των μαθημάτων αυτών θα είναι προσωρινή και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να συμπεριληφθούν οι φοιτητές στα δελτία βαθμολογίας της επιπλέον εξεταστικής. Επομένως θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν κανονικά νέα ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση των εαρινών μαθημάτων το διάστημα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής μετά το πέρας των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα αρχίσουν 17.02.2020 παράλληλα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής.