ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι” (5ΟΥ ΕΞΑΜ.) ΚΑΙ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (9ΟΥ ΕΞΑΜ.)

Η διδασκαλία των μαθημάτων “Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι” του 5ου εξαμήνου και “Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων” του 9ου εξαμήνου θα αναβληθεί στις 13/01 και 15/01/2020. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων αυτών θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι:

– Παρασκευή 10/01/20 και ώρα 14:30 – 16:30 στο αμφ. 01 ΜΜΜ

– Παρασκευή 17/01/20 και ώρα 14:30 – 16:30 στο αμφ. 01 ΜΜΜ

Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων:

– Παρασκευή 10/01/20 και ώρα 17:00 – 19:00 στην αίθ. 202 ΜΜΜ

– Πέμπτη 16/01/20 και ώρα 16:00 – 18:00 στην αίθ. 204 ΜΜΜ